Seguretat i formació

 
 
 

Per a Forest Marin S.L. la seguritat es prioritària en tots els sentits, treballem amb l’objectiu de màxima seguretat en el treball, per això el nostre personal està àmpliament qualificat i format per la realització de treballs d’altura, per a la realització de treballs forestals, en primers auxilis i en risc elèctrics segons RD 614 per a la realització de treballs en línees elèctriques.
Tots els equips que utilitzen estan homologats, la plantilla esta degudament equipada amb els EPIS necessaris i contem en una pòlissa de responsabilitat civil y pla de prevenció de riscos laborals.

 
 
 
 
 

Qualitat i innovació

 
 
 

La qualitat es la nostra forma de treballar, i integrem processos de millora continua en la gestió i processos de treball de Forest Marín.
Forest Marin S.L. , a més, disposa de classificacions empresarials per a desenvolupar la seva feina en el sector públic, amb el màxim grau de calificació.
Forest Marin S.L. ha estat pionera en el desenvolupament i utilització d’útils, màquines, eines i proteccions per a dur a terme les feines d’una forma més eficaç, productiva i amb critesris de seguretat i optimització.

 
 
 

Seguretat i qualitat de servei

 
 
 

Forestma protegeix els boscos i zones verdes dels perills naturals, a més de cuidar-los i millorar la seva qualitat i imatge. Per aconseguir la màxima efectivitat, el nostre equip de professionals treballa de forma estructurada envers tres aspectes;

· Selecció d’arbrat
· Poda selectiva
· Neteja de sotabosc

Forestma disposa dels mitjans més adequats per fer front a aquest repte, amb uns mitjans especialitzats per aquests tipus de tractaments, entre els quals hi figuren tota mena de trituradores de restes, que tritura el residu forestal i torna aquesta biomassa al bosc en forma de petites estelles que s’afegeixen a la matèria orgànica ja existent al sòl, o bé puguin ser utilitzades com a combustible energètic o per realització de compostatge naturals.

 
 
 
 
 

Problemàtica dels nostres espais naturals i boscos

 
 
 

· Necessitats d’infraestructures de comunicació i distribució.
· Desaparició progressiva de la figura del ramader o silvicultor.
· Incendis
· Plagues.
· Manques d’espais verds.
· Zones degradades per causes naturals o l’acció de l’home.
· Manca i pèrdua de l’actual xarxa de camins forestals.
· Degradació progressiva de masses boscoses i zones d’interès natural.

 
 
 
  FOREST MARIN S.L. · Josep Porcar, 24 · 08230 Matadepera · Barcelona · Tel. 93 730 02 17 · Fax: 93 730 04 20 · Mail: anna@forestma.com