Disposem dels recursos humans i mecànics per executar projectes ambientals i forestals de tot tipus.

Tractor i cabrestany adquirit amb ajut financer de la Unió Europea(FEADER), a traves dels ajuts a la Gestió Forestal sostenible del Pla de Desenvolupament Rural (PDR) amb objectiu de millorar el rendiment de la extracció de fusta.


· Camions de transport
· Estelladora, muntada sobre camió
· Camions cistella
· Hidrosembradora
· Tractors i tractors oruga
· Vehicles tot terreny
· Forganotes de transport
· Desbrossadores manuals
· Desbrossadores de martells
· Moto serres i podadores
· Cuba d’aigua
· Grua forestal i cabrestants
· Plantadores de tots tipus
· Senyals d’obra, extintors
· Eines manuals de tot tipus

 
 
 
 
 
  FOREST MARIN S.L. · Josep Porcar, 24 · 08230 Matadepera · Barcelona · Tel. 93 730 02 17 · Fax: 93 730 04 20 · Mail: anna@forestma.com