Neteja de línies elèctriques
Tal.la i desbrossada per infraestructures.
Tractament silvícoles i tractament fitosanitaris.
Reforestacions i lluita contra l’erosió.
Tallafocs (selectius) i franges de protecció contra incendis, zones de protecció per a urbanitzacions.
Tal.les i podes (de risc).
Trituració i desbrossada de restes vegetals i fusta en general.
Execució de plans tècnics de gestió i millora forestal (ptgmf).
Neteja i restauració de les riberes del rius, rieres i torrents.
Neteja de parcel.les, finques, talussos i marges.
Creació i millora de pistes forestals.
Col.laboració en activitats i jornades de conscienciació social.
Treballs d’aprofitament i explotació forestal.
Inventariat forestal.
Execució de projectes.

 
 
 
 
 
 
  FOREST MARIN S.L. · Josep Porcar, 24 · 08230 Matadepera · Barcelona · Tel. 93 730 02 17 · Fax: 93 730 04 20 · Mail: anna@forestma.com