Forest Marin S.L. és una empresa d’obres i serveis forestals i ambientals, altament qualificada amb més de 40 anys d’experiència en la realització de tot tipus de treballs forestals i ambientals.

Forest Marin S.L. disposa de professionals amb gran experiència en el món forestal així com els mitjanats mecànics i tècniques de treball més innovadores i efectives.

Durant aquests anys hem invertit recursos en la creació d’útils per a portar a terme millores en l’activitat forestal i ambiental.

Experiència de serveis
Ens avalen:
· Neteja de línies elèctriques a tota Catalunya, Aragó i Balears
· Pioners en la creació de franges de protecció contra incendis.
· Més de 1.500 Ha en repoblacions
· Més de 6.000 Ha en tractament silvícoles.
· Més de 40.000 Tn/any en explotacions forestals en anys anteriors.
· Actuacions en parcs i espais naturals.
· Manteniment de zones verdes.

 

 

  FOREST MARIN S.L. · Josep Porcar, 24 · 08230 Matadepera · Barcelona · Tel. 93 730 02 17 · Fax: 93 730 04 20 · Mail: anna@forestma.com