ACTUACIONS DESTACADES
Destaquem les següents actuacions dins l’àmbit de Catalunya:

  1. La restauració, reforestació i manteniment integral de la massa forestal en diverses zones del Parc de Collserola, Parc del Garraf, Serra del Cadí, entre d’altres.
  2. Tractaments agroforestals i repoblacions en àmplies zones de la Cerdanya
  3. Neteja i Restauració de les riberes dels rius Muga, Segre, Ter, Llobregat, ..., amb diverses intervencions com poden ser repoblacions, tractaments silvícoles, retirada de restes
  4. Repoblació i creació de tallafocs (selectius) a diverses zones de Catalunya.
  5. Revegetació i recuperació de la muntanya de Montserrat després de ser devastada pel foc
  6. Treballs de tipus paisatgístic al Parc Güell, Parc de la Cripta de Gaudí, Llac de Puigcerdà, Parc d’Aigües Tortes, ...

 

  Entre d’altres treballs que realitzem s’han de mencionar molt especialment :
- Neteja de lineals elèctriques.
- Desforestació de grans vies de comunicació.
- Serveis de jardineria per a empreses.
- Millora dels laterals de carreteres ,amb diferents tractaments.
- Construcció i millora de camins forestals

 
 
 
  FOREST MARIN S.L. · Josep Porcar, 24 · 08230 Matadepera · Barcelona · Tel. 93 730 02 17 · Fax: 93 730 04 20 · Mail: anna@forestma.com